marXact en Vectorworks

Gebruik je het 3D Design programma Vectorworks? Wil je graag bestanden uit Vectorworks uitzetten met de UNI-GR1? Dit artikel behandelt tips en adviezen om jouw Vectorworks tekening zo goed mogelijk voor te bereiden, en deze probleemloos te importeren in UNI-Connect of de UNI-Cloud.

Welke bestandsformaten kan ik importeren?

In UNI-Connect kan je de volgende bestandsformaten importeren:

- CSV 

- DXF 

UNI-Cloud ondersteunt dezelfde bestandsformaten, en ondersteunt daarnaast ook DWG.

Tips en adviezen voor het voorbereiden en importeren van Vectorworks bestanden:

  • Leg de tekening op coördinaat. Zorg dat de tekening onderlegd wordt door het juiste coördinatenstelsel. In Nederland is dat het Rijksdriehoeksstelsel (RD). Bestanden en tekeningen die niet onderlegd zijn door een coördinatenstelsel, kunnen niet geïmporteerd worden.
  • Maak het bestand zo klein mogelijk. Denk ook aan niet-gebruikte lagen en extra tabbladen in de tekening. Probeer zoveel mogelijk elementen en objecten uit de tekening te verwijderen, die niet uitgezet moeten worden.
  • Verwijder zo veel mogelijk elementen uit de tekening die niet of slecht ondersteunt worden door UNI-Connect. In Vectorworks is dat een Polylijn. Een 'gewone' lijn uitgezonderd, deze wordt wel ondersteunt. Zo kunnen Punten en lijnen wel geïmporteerd worden.
  • Vermijd bogen en andere elementen zo veel mogelijk. 

Vragen naar aanleiding van bovenstaande? Neem contact op met de marXact support afdeling.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.